REKfoto meelespea kujunduse tellijale

– Kõik kujunduseks vajaminevad materjalid palume toimetada REKfoto käsutusse kokkulepitud kuupäevaks, et tagada kujunduse õigeaegne valmimine.

___

– Saadetud fotod peavad olema töödeldud ja trükiresolutsiooniga 300dpi.

___

– Kui saadetud fotod ei vasta õigetele parameetritele, siis on REKfotol õigus need tagasi lükata. Kui fotode maht võimaldab neid töödelda, siis lisandub fototöötluse tasu vastavalt töömahule ja kehtivale hinnakirjale.

___

– Kujunduse esialgne idee töötatakse välja vastavalt kliendi lähteülesandele. Selle põhjal pakume välja kavandi, millest koostöös kliendiga valmib soovitud lõpptulemus.

___

– Valmis kujunduse saadame kooskõlastamiseks, et klient saaks üle kontrollida kogu kujundatud materjali õigsuse ja parandada vead (k.a kirjavead). Vajadusel on võimalus lisatasu eest kaasata keeleline toimetaja ja/või tõlk.

___

– Kliendil on õigus kasutafa REKfoto poolt tehtud valmis kujundust peale 100% tasumist.

___

– Kui kujundus on kliendi poolt lõplikult kinnitatud, siis hilisemaid pretensioone REKfoto ei arvesta.

___

– Trükki minevate failide puhul valmistame ette trükifailid. Online kujunduse puhul Internetis kasutatavad failid (pildifailid).

___

– Trükkimisel on soovituslik tellida trükiteenus meie kaudu, et tagada parim võimalik trükikvaliteet. REKfotol on oma kindlad pikaajalised koostööpartnerid.

___

– Kui trükiteenus on tellitud mujalt, siis REKfoto trükitulemuse eest ei vastuta!